ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ

ਡਾਕਟਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰਦੀ Femaleਰਤ ਵਿਜ਼ਟਰ

ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ ਇੱਥੇ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ

ਸਪੇਨੀ

ਚੀਨੀ

ਵੀਅਤਨਾਮੀ